1366. مشهد
کپی از نقاشی استاد کمال الملک (نوستالژی نوجوانی)

+ نوشته شده توسط علیرضا ذاکری در دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 و ساعت 20:22 |
ششمین جشنواره طنز مکتوب / 1390  تهران

پنجمین جشنواره طنز مکتوب/ 1389 تهران

+ نوشته شده توسط علیرضا ذاکری در شنبه بیست و یکم تیر 1393 و ساعت 14:58 |